html

HTML ile Basit Web İşlemleri kitabında web sayfalarının hazırlanmasında kullanılan temel etiketleri öğrenmiştik. Html ile…

HTML (Hyper Text Markup Language) WEB sayfalarının hazırlanmasında kullanılan bir işaretleme dilidir. Web sayfaları bir…