Instagram PHP API Kullanımı

Swift Yüksek Mertebeli Fonksiyonlar (map, flatmap, filter, reduce)

Android ProgressDialog ve Progressbar Kullanımı

Arduino ile FM Radyo Yapımı

Python Programlama

Kitap, Makale ve Blog Yazıları

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan ve içerisinde bir çok e-kitabın bulunduğu http://koha.ekutuphane.gov.tr/  nin nasıl…

Swift projelerinde çoklu dil desteği nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.

C ve C++ ‘a hoş geldiniz. Sizin için öğretici ve eğlenceli bir deneyim olacağına inandığımız…

Açık Veri Yapıları, dizi (liste), kuyruk, öncelikli kuyruk, sırasız küme, sıralı küme ve grafik gibi…

Programlamada veri yapıları en önemli unsurlardan birisidir. Program kodlarını yazarken kullanılacak veri yapısının en ideal…

Zararlı Yazılım Analizi ve Tespitinde YARA Kullanımı; YARA ile, metinsel (textual) veya binary pattern’lere dayalı…

Meterpreter hiç şüphesiz en iyi yardımcı araçlarımızdan biridir. Artık neredeyse onsuz bir güvenlik testi hayal…

Tıp hukukundan sınava girecek olanlar için hazırlanmış kısa ve öz olarak bilgiler yer almaktadır. Bilgiler…

SMB (Server Message Block) ‘ nin türkçe karşılığı “Sunucu İleti Bloğu” dur. Sunucu ile istemci…

Bir ağdan başka bir ağa giden paketin nerelerden geçtiği anlatılmaktadır. Youtube kanalı Cemal Taner