Mühendislik Etiği

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Sürüm: 2005
Eklenme: 21 Eylül 2017
Üretici: Prof.Dr.Rasim Deniz - Doç.Dr.Cengizhan İpbüker - Y.Doç.Dr. Çiğdem Göksel
1.301 views

Mühendislik, matematiksel ve doğal bilimlerden, çalışma, deneyim ve uygulama yolları ile kazanılmış
bilgileri akıllıca kullanarak, doğanın madde ve kuvvetlerini insanoğlu yararına sunmak üzere ekonomik yöntemler
geliştiren bir meslektir.
Geleceğin mühendislerinin bilim ve teknolojinin ve mühendislik etkinliklerinin topluma olan etkilerini, mühendislerin bu etkilerden doğan kişisel sorumluluklarını, kararlarında başvurdukları değerleri ve etik ikilemleri
tanımaları gerekmektedir.
Bir etik dersinden pratik olarak beklenen, öğrencilerin kendi durumları hakkından düşünmeleri ve
yaşamlarının eski parçalarını daha farklı bir biçimde görmek ve anlamak üzere yeni bir etkinlik modeli
oluşturmaları, kendi etik ve ahlaki değerlerinin nereden geldiğinin farkına varmaları, böylece çevrelerindeki etik
sorunlara daha özgüvenli ve daha uygun tepki vermeleridir.

Mühendislik Etiği dersi, bu bağlamda, etiğin bireysel ve evrensel özgürlük boyutunun önemi, evrensel etik
kurallar ve değerlerin kavranması, mühendislik etiği ilkelerininin ve mesleki sorumluluğun öğrenilmesi ve bunlara
dayanarak mesleki ikilemlerin sorgulanması yeteneğinin kazandırılmasını amaçlanmaktadır. Bu amaca koşut
olarak, öğrencilerimizin yaşam kültürü düzeyini yükseltmek, bir bilgi ve düşünce zenginliği yaratmak, etik
ikilemleri tartışma yeteneğini geliştirmek en büyük arzumuzdur.

Prof.Dr.Rasim Deniz – Doç.Dr.Cengizhan İpbüker – Y.Doç.Dr. Çiğdem Göksel

Yorum Yapabilirsiniz