Kullanım şartları

KULLANIM ŞARTLARI

Aşağıda TrKaynak.com’ un kullanım şartları yer almaktadır. Tüm ziyaretçiler bu kuralları kabul etmiş sayılacağından lütfen dikkatle okuyun.

Kullanım şartları dışında kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve/veya ticari amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz

1-Kuralların Onayı : Sitemizin kurallarını, tüm ziyaretçiler kabul etmiş sayılır.

2-Hizmetlerin kullanımı : Sitemiz, tüm kullanıcılarımız için ücretsiz hizmetler sağlamaktadır. Bu servislerimizin içeriğinden tamamen servisi kullanan kullanıcı sorumludur, sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3- Sorumluluklar :

– Kullanılan servislerdeki her türlü görüş, fikir, düşünce ve yazının sorumluluğu ve TrKaynak.com’ un muaf tutulması.
– Her türlü bilgi, veri kaybının sorumluluğu
– Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve Uluslararası sözleşmelerde kabul edilmiş olan ilke ve kurallara uyma ve sorumluluğu kabul etme.
– Kullanmış olduğu hizmetlerdeki her türlü sorumluluğu kabul etme.
– TrKaynak.com’ a, sunmuş olduğu servislerine dilediği gibi müdahele etme hakkının mahfuz olduğunu kabul etme.
– TrKaynak.com’ a site, servisler ve ziyaretçiler üzerinde her türlü tasarruf hakkını verme.

4-Kullanabileceğimiz Haklar : Bilgilerinizi gizlilik politikamız çerçevesinde her türlü teknolojiyi kullanarak çoğaltma, dağıtma, sergileme hakkını vermiş sayılırsınız.

– Hizmetlerimiz, sitemiz belirli bir zaman durdurulabilir ya da tümüyle sona erdirilebilir. Bu nedenle TrKaynak.com hiçbir sorumluluk kabul etmez.

– Sitemizde yer alan tüm dosya ve bilgileri ticari amaçla kullanılmamaktadır.

– Sitemiz ücretsiz hizmetler içermektedir.

– Bu sözleşmeye ilave maddeler ekleme veya var olan maddeleri değiştirme hakkımız saklıdır. Ziyaretçilerin servislerimizi kullanmaya devam etmeleri durumunda bu maddeleri kabul etmiş olduğu sayılır.

5-Gizlilik : Tüm kurallar gizlilik politikamız çerçevesinde kullanılacaktır.

6-Garanti : TrKaynak.com servislerini devam ettirme amacını ilke edinmiş olsa da servisleri için herhangi bir garanti sunmaz. Bu nedenle uğrayabileceğiniz maddi ve manevi zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.

7-Diğer : Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Yetkili Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.

olgun sex - erotik sex - japon sex - sert sex - zenci sex - xnxx seks - genel konulu sex