Bilgisayar Organizasyonu

Lisans / Fiyat: Ücretsiz
Eklenme: 14 Eylül 2017
Dil: Türkçe
Üretici: Fikret Gürgen
267 views

Bu kitapta sayısal bilgisayarda kullanılan sayısal bileşenlerden başlayarak, bilgisayar organizasyonunun oluşturulması ve yazılımının assembler seviyesinde tanıtılması hedeflenmiştir. Lojik kapıların (AND, OR, NOT, XOR, etc) bir üst kümesi olan sayısal bileşenler (dekoder, enkoder, çoğullayıcı (MUX), hızlı bellekler,…) bilgisayarın temelini oluşturur. Bu elemanları kullanarak aritmetik lojik birimi, hızlı bellekler, anabellek, hat grubu ve giriş-çıkış bileşenlerinin oluşturulması anlatılacaktır. Sonraki adımda bu bileşenler “tek akümülatör” yapısını oluşturmak üzere bir araya getirilecek ve gerekli yapısal “kabuller” ifade edilecektir. Komut seti ve adres modları tasarlanıp, bu komut setinin gerçeklenmesi açıklanacaktır.

Yazılım kısmında ise alt seviyede “assembler dil” komutlarıyla tanıtılıp uygulamalar verilecektir.

Bilgisayarın zamanlama ve kontrolü ile ilgili iki yöntem tanıtılıp detaylandırılacaktır: donanım ile kontrol ve yazılım ile kontrol. Bu iki yöntemin tasarlanan bilgisayarda kullanımı açıklanıp, aralarındaki farklar belirtilecektir.

Son olarak, tasarlanan bilgisayar yapısı, genel hızlı bellek elemanlı bilgisayarlar ve yığın gibi türler ile genişletilecek, komut setleri ve adres modları üzerinde örnekler verilecektir. Tasarlanan bilgisayarın günümüzde genel bilgisayar yapılarına olan bağlantısı açıklanacaktır.

Yorum Yapabilirsiniz