Ağ Güvenliği ve Güvenlik Duvarında VPN ve NAT Uygulamaları

Eklenme: 7 Şubat 2018
Dil: Türkçe
Üretici: Zeynep Yüksel
109 views

Yapılan bu çalışmada ağ güvenliğini ilgilendiren her türlü bileşen incelenmiş ve son zamanlarda dünya çapında hızla yaygınlık kazanan güvenlik duvarı ile VPN ve NAT uygulamaları detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
İstenilen hedefe ulaşabilmek için ilk bölümde genel işaretleşme kavramları, modülasyon teknikleri ve iletişim ortamları ele alındıktan sonra bir sonraki bölümde yerel alan ağlarında TCP/IP ve katman güvenliği incelenmiştir.

Üçüncü bölümde kablosuz yerel alan ağı sistemleri ve bu sistemlerde uygulanan güvenlik stratejileri vurgulamıştır.Daha sonraki bölümde bilgisayar ağının güvenliğini ilgilendiren her türlü bileşenin yönetimi ile ilgili stratejinin resmi şekilde yazılı olarak ifade edildiği güvenlik politikaları ve güvenlik duvarı mimarileri ve bileşenleri detaylı bir şekilde ele alındıktan sonra bir sonraki bölümde ağ cihazları üzerinde nasıl önlemler alınabileceği irdelenmiş ve güvenliğin bir bütün olarak incelenmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

Uygulamalarımızın olduğu son bölümde ise güvenlik duvarında VPN ve NAT uygulamaları incelenmiş ve sonuç kısmında ise ağ güvenliğinin önemi vurgulanmıştır

Yorum Yapabilirsiniz