jdbc

Server-client mimarisine sahip programların birisi de Java Programlama diline ait veri tabanı uygulamaları JDBC’dir.1980 yılı…

Java programlama dilinde veri tabanına bağlantı için JDBODBC ara yüzü kullanılır. Temel mantık ana server-client…

Java’da ilişkisel veritabanı(Relational Database) işlemleri jdbc(Java database connectivity) Api ile yapılmaktadır. JDBC bizi veritabanına bağlayan…