Pardus İşletim Sistemi Kitabı

Eklenme: 23 Kasım 2017
739 views

Özgür Yazılım; kullanıcıya çalıştırmanın yanı sıra sahipli
yazılımların aksine kopyalama, dağıtma, inceleme, değiştirme ve
geliştirme özgürlüklerini tanıyan yazılım türüdür. Özgür Yazılımlarla ilgili
genellikle yanlış anlaşılan konu özgürlüğün ekonomik boyutta
anlaşılması, tüm özgür yazılımların ücretsiz zannedilmesidir; oysa özgür
yazılım ile kastedilen özgürlük yazılımın kullanım hakları ile ilgilidir,
ekonomik boyutu ile ilgili değildir. Genellikle özgür yazılımlar ücretsiz
olmakla beraber, ücretli de olabilirler, fakat kaynak kodları
ücretlendirmelerinden bağımsız olarak açıktır. Bir yazılımın, ‘özgür
yazılım’ olarak değerlendirilebilmesi için yazılımın kullanıcısına neleri
sağlaması gerekir? Özgür Yazılım Vakfı’nın1 bu konuyla ilgili belirlediği
dört özgürlük unsuru vardır;
Özgürlük 0 : Her türlü amaç için yazılımı çalıştırma özgürlüğü.
Özgürlük 1 : Yazılımın nasıl çalıştığını inceleme ve kendi
gereksinimleri doğrultusunda değiştirme özgürlüğü. Yazılım kaynak
koduna erişim bunun için bir ön şarttır.
Özgürlük 2 : Kopyalarını dağıtma ve toplumla paylaşma özgürlüğü.
Bir özgür yazılım herkesçe istenilen sayıda makineye kurulabilir, kopyası
çıkarılabilir ve istenilen kimselere dağıtılabilir, hatta satılabilir.
Özgürlük 3 : Yazılımı tüm toplumun yarar sağlayabileceği şekilde
geliştirme ve geliştirilmiş haliyle yayınlama özgürlüğü. Yazılım kaynak
koduna erişim bunun için de bir ön şarttır.
Özgür yazılım, çoğu zaman açık kaynak kodlu yazılım kavramı
(Open Source) ile karıştırılmaktadır. Bütün özgür yazılımlar açık kaynak
kodludur ancak bütün açık kaynak kodlu yazılımlar özgür yazılım
olmayabilir. Açık kaynaklı yazılım Özgürlük 1 ve Özgürlük 3 maddeleri
çerçevesinde özgür yazılımların zorunluluğudur

Yorum Yapabilirsiniz