Endüstriyel Robot Programlama

Eklenme: 23 Kasım 2017
Üretici: Serkan Dişlitaş
288 views

Sanayileşme ve bilgi toplumu olma yolunda Endüstriyel Robotların kullanılması dünya ülkelerinde hızla yaygınlaşmaktadır. Ülkelerin endüstriyel robotları kullanma durumu sanayide 10.000 çalışan başına düşen robot sayısı ile ölçülmekte ve Robot Yoğunluğu olarak adlandırılmaktır. IFR World Robotics 2013 istatistiklerine göre; dünyada Endüstriyel Robot Yoğunluğu olarak birinci sırada yaklaşık 440 robotla Kore, ikinci sırada yaklaşık 325 robotla Japonya ve üçüncü sırada yaklaşık 280 robotla Almanya gelmektedir. Türkiye yaklaşık 13 robotla, 62 olan dünya ortalamasının ve 82 olan Avrupa ortalamasının oldukça altında bulunmaktadır.
Endüstriyel Robotlar endüstride özellikle taşıma (Handling – elleçleme), kaynak, montaj, kesme, dağıtım ve boyama olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Otomotiv sektörü robotların en çok kullanıldığı sektörlerin başında gelmektedir. Özellikle insanların fiziksel özelliklerini zorlayan, hatta risk oluşturan tehlikeli ve ağır iş koşullarında olmak üzere monoton tekdüze ve hız gerektiren işlerde kaliteden ödün vermeden verimli bir şekilde çalışarak maliyetlerini kısa sürede amorti edebilen Endüstriyel Robotlar sıklıkla kullanılmaktadır.
Endüstriyel Robotlar ihtiyaç duyulan alana göre yeniden programlanarak gerekli işgücünün sağlanmasında son derece pratik, hızlı ve güvenli bir çözüm oluşturmaktadırlar. Bu açıdan Endüstriyel Robotların Programlanması son derece önemli bir faktördür. Endüstriyel Robotun programının değiştirilmesi ile ilgili alanda hem profesyonel hem de yorulmadan ve sıkılmadan saatlerce çalışabilen bir işçiye sahip olunabilmektedir.
Endüstriyel Robot Programlama Eğitimi ile Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi (ERPE-METEG) projesi kapsamında gerçekleştirilen bu kitap sayesinde; Endüstriyel Robotların genel kullanımının yanı sıra Kuka Robot Dili (KRL) kullanılarak Endüstriyel Robotların Programlanması konusunda uygulamaya yönelik gerekli bilgiler verilmektedir.
Endüstriyel Robotların Kullanımı ve Programlanmasına yönelik olarak ele alınan konular basit bir dille ve aşama aşama adımlar halinde anlatılmakta, uygulamalarla desteklenmekte ve bölüm çalışma sorularıyla işlenen konuların anlaşılırlığı test edilmektedir.
Bu kitabın Endüstriyel Robotların kullanım ve programlanmasında yarar sağlayacağı ve özellikle Meslek Yüksekokullarında okutulan Endüstriyel Robot Programlama dersleri için uygulamaya yönelik iyi bir kaynak olacağı düşünülmektedir.
Dr. Serkan DİŞLİTAŞ

Yorum Yapabilirsiniz